.‌‌..ببخش آقــــــــا

این وبلاگ بدون تایید امام زمان (عج) هیچ گونه اعتباری ندارد...

.‌‌..ببخش آقــــــــا

این وبلاگ بدون تایید امام زمان (عج) هیچ گونه اعتباری ندارد...

آخرین مطالب
"او" آقاست...
آقاتر از همه...
پدر تر از همه ی پدر ها...
بهترین پدر دنیا...
کاش برسد آن روزی که فرزند خلفش باشیم...
پدر جانم...سلام...
ای قدمهایت باران...سلام...